W parafii istnieje Grupa inicjatywna Akcji Katolickiej.

Akcja katolicka

Członkowie:

Michał Kania – Prezes
Jolanta Kucharska
Natalia Kania
Marzena Wabnic
Andrzej Wabnic