Oddaj krew, bądź potrzebny!

wpis w: Strona główna | 0

 

W związku z Dożynkami Parafialnymi w par. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie w dniu 17 sierpnia 2019 chciałbym w godz. ok 9 – 11 przeprowadzić Akcję oddawania krwi. Sam jestem od kilku lat krwiodawcą i ilekroć mogę włączam się w takie akcje, zachęcając przy tym inne osoby. Nie potrzeba rozpisywać się jak cennym darem jest krew ludzka. Dlatego zwracam się z apelem do parafian i gości, którzy chcieliby w powyższym terminie przyłączyć się do tej akcji w naszej małej Ojczyźnie. Choć jest jeszcze wiele czasu jednak chciałbym poczynić już pewne przygotowania we współpracy ze Stacją Krwiodawstwa  w Wieluniu. Proszę o wpisywanie się na listę w zakrystii u proboszcza do połowy czerwca, gdyż wymagane jest zebranie ok 40 osób. Liczę, że po raz kolejny parafianie mnie nie zawiodą i staną po właściwej stronie. Liczą z pewnością także i osoby, które czekają na ten cenny dar. Będę wdzięczny za każdą osobę w dniu 17 sierpnia. Poniżej podaję wybrane wytyczne, które powinna spełnić osoba oddająca krew:

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi:

 • Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza.
 • W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.
 • Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.
 • Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddawanie krwi jest przeciwwskazane.
 • Warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi jest dobry stan zdrowia.
 • Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:
  – wywiad medyczny
  – badanie przedmiotowe

WYWIAD MEDYCZNY

 • w przeprowadzonym wywiadzie medycznym należy uwzględnić wiek dawcy:
  –  18-65 lat
  –  17-18 lat – po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych
  –  ponad 65 lat – po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w RCKiK w Warszawie
  –  dawcy pierwszorazowi w wieku ponad 60 lat – do decyzji lekarza RCKiK w Warszawie
 • podczas wywiadu należy zwrócić uwagę, czy kandydat na dawcę/dawca nie wykonuje zawodu lub  hobby uznanych za niebezpieczne ( pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokościach, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie) – osoby takie mogą wrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi lub jej składnika

BADANIE PRZEDMIOTOWE

Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandydata na dawcę lub dawcy krwi zwracając uwagę na:

 • Wygląd ogólny:  dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne
 • Ciężar ciała:  nie powinien być mniejszy niż 50 kg.  Wyraźnie nadmierna dysproporcja pomiędzy ciężarem ciała a wzrostem lub utrata ciężaru ciała z nieokreślonych przyczyn stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi.
 • Temperatura ciała:  Prawidłowa temperatura ciała
 • Tętno:  powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę
 • Ciśnienie tętnicze:  wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego; 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego
 • Zmiany skórne:  okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych